Webstedet for

Slægten Pilgaard (Piilgaard)

Søndergård, slægtsgård, Galten Om Gæstebog Kontakt Nyhedsbrev Hjælp Søndergård, stald og lade

Slægtsbogen

Slægtstavler

Fotogalleri

Beskrivelse af de ejendomme som har tilhørt medlemmer af slægten

Oversigt over de skifter jeg har fundet 

A short introduction in English

>
Ny Hjemmeside
16.10.2011

Besøg mit nye websted om slægten Pilgaard/Piilgaard Webstedet er under opbygning og er stadig lidt "tyndt besat" med hensyn til artikler, historier mv., men en interessant nyskabelse er, at alle min personoplysninger nu er søgbare.

http://www.pilgaard-vinther.dk/pilgaard/

Skifte efter Mads Christensen Piilgaard, død 1740 i Galten        26.09.2009

Den 5. Juli 1740 blev der afholdt skifteforretning i dødsboet i Galten efter Mads Christensen Piilgaard. Hvem denne Mads er, eller hvordan han præcist er forbundet til slægten ved jeg ikke i skrivende stund, men en Piilgaard som "boede og døde" i Galten må alt andet lige være en del af vores slægt. Kirkebogen viser at Mads blev begravet i Galten den 23. maj 1740, 60 år gammel. Han var døbt den 20. juli 1681 i Vissing sogn, som søn af Christen Piilgaard og Maren Poffvelsdatter (Poulsdatter). Mads efterlader sig enken Karen Sørensdatter, men ingen børn. Mads og Karen havde ingen børn (i hvert fald ingen der var levende i 1740). Ud over enken er arvingerne Mads' to levende søstre og børnene af en afdød bror i Tørslev. Karen havde en søn fra et tidligere ægteskab som overtog fæstegården efter Mads. Det skal blive spændende at se hvordan denne nye personkreds kan kobles til slægten.

Læs resumé og den fulde ordlyd af skiftet ...

Som webside her.

Som pdf-dokument: PIILGAARD, Mads Christensen, RIN 001470, Skifte, Skifteprotokol Frisenvold-Løjstrup Gods 1738-1763, 1740, {FileId 000281}.pdf

PS! kan du ikke læse pdf-dokumenter kan du hente et gratis program her: http://get.adobe.com/dk/reader/

Slægtstavle 4 Olga Pilgaard opdateret                                                   28.06.2009

Nye oplysninger fra:

- Jette Pilgaard Knudsen (gift Poulsen) - Olga & Karl > Signe & Berhandt > Jette

- Erling Knudsen - Olga & Karl > Signe & Bernhardt > Erling

- Lisbeth Iversen - Olga & Karl > Agner & Inger > Ruth & Erik > Lisbeth

 

Olga og Karls efterslægt tæller indtil videre 106 personer.

Slægtstavle 4 Olga Pilgaard

Gæstebogen igen åben for skrivning                                                      05.06.2009

Så har jeg åbnet for at skrive i gæstebogen igen, og jeg håber nu at den kan være i fred for spammere. Du er meget velkommen til at skrive en hilsen, eller en besked fx. hvis du fandt noget du synes var interessant eller hvis der er noget du savner eller noget du synes med fordel kunne laves anderledes. BEKLAGER, lukket igen, den kan ikke få lov at være i fred!

Opdaterede slægtstavler                                                               21.05.2009

110 Efterslægt, Anton Johanns Tindborg, 1871-1953 (oplysninger fra Birgitte Dahl Tindborg)

5 Efterslægt, Niels Piilgaard, 1888-1957 (oplysninger fra Ninna Pilgaard)

Nye oplysninger om Jens Christian Pilgaards familie                 02.11.2008

Ninna Elisabeth Pilgaard, datter af Gudrun og Jens Christian Pilgaard, og Ninnas datter Lene, har kontaktet mig med nye oplysninger om deres gren af slægten. Til den glædelige del hører at Lene og hendes mand Anders Ruben Andreassen i 2005 fik deres tredje barn og første datter Astrid Marie Pilgaard Andreassen. Til den triste del hører at Ninnas forældre, Gudrun og Jens, og hendes bror Ejnar Sams Pilgaard, alle er afgået ved døden i 2008. Sælgtstavlen er opdateret.

Billede af Niels Pilgaard som soldat                                                     05.06.2007

Gurli Perto, født Pilgaard Pedersen og datter af Agnes Pilgaard og Svend Hornbek Pedersen, har venligst sendt mig et billede af hendes morfar, Niels Pilgaard, som soldat. Niels er født 1988 i Tinning så billedet er formentlig taget omkring 1906-1908. Se det i Fotogalleri.

Nye oplysninger om Frisk familien                                                      03.06.2007

Else Margrethe Frisk, gift Horn og bosat i Hadsten (datter af Ester Inger Kirstine Pilgaard og Hans Dalby Frisk) har kontaktet mig, og bidraget med en masse nye oplysninger om hendes del af slægten. Resultatet kan ses på den opdaterede efterslægtstavle for Niels Pilgaard (Elses morfar) - nederst side 2 og øverst side 3

Piilgaard i Torup                                                                                      03.06.2007

Efterslægten for Rasmus Peter Pedersen Piilgaard, gårdmand og ølbrygger i Torup, som jeg fandt under mit søg i Langå i august 2006, er nu klarlagt. Den nulevende del af Rasmus efterslægt er bosiddende i Boston, USA. Se nyt afsnit om Rasmus og hans familie i Slægtsbogen, og se hans efterslægt i Slægtstavler.

Ny Piilgaard gren i Værum i 1700-tallet                                               03.06.2007

Samtidig med vores indtil nu ældste stamfar, Peder Hansen Piilgaard, levede i Værum også hans bror, Christen Hansen Piilgaard. Se nyt afsnit om Christen og hans familie i Slægtsbogen og se hans efterslægt i Slægtstavler.

Nye store "fund" af Piilgaard                                                        11.08.2006

Et besøg på Langå Lokalarkiv (som bl.a. dækker Ørum og Værum) gav et fantastisk udbytte. Det vrimler ganske enkelt med Piilgaard/Pilgaard i Ørum, Værum, Lerbjerg, Laurbjerg og så langt mod vest som Torup (mellem Langå og Ulstrup). Jeg har slet ikke fået behandlet alle disse nye "fund" endnu, og det er selvfølgelig ikke 100% sikkert de tilhører slægten, men det er meget sandsynligt. I hvert fald har jeg fundet forbindelsen til de tre generationer af Piilgaard i Torup. Indtil videre må du tage til takke med noterne fra besøgene i Langå Lokalarkiv som kan læses her

Skiftet efter Niels Pedersen Piilgaard 1866                                29.01.2006

Så er skiftet efter Niels Pedersen Piilgaard tydet og ligger under Skifter sammen med de affotograferede originaldokumenter. Niels var gift med Birthe Pedersdatter og far til sønnerne "P-Piilgaard", "Sams" og Anton. Af skiftet fremgår det at familien ud over gården i Galten, matr. 5a, også havde en lille parcel, matr. 13i, vest for Galten mod Vissing. Det er der tilføjet et lille afsnit om i Søndergårds ejendomshistorie. Niels' bror, Hans Pedersen Piilgaard, er i skiftesagen børnenes værge og han er på dette tidspunkt husmand på Hadsten mark (hvor ved jeg pt. ikke). Til forskel fra de tidligere skifter er der her faktisk et overskud i boet. "P-Piilgaard" og "Sams" arver hver 400 Rigsdaler, og Anton arver 500 Rigsdaler.

Et fund!                                                                                            19.01.2006

Fra Carl Pilgaard Jeremiassen i Randers har jeg fået nogle billeder som jeg vil betegne som lidt af et fund. For det første et billede af Birthe PedersDatter med familie, herunder brødrene "P-Piilgaard", "Sams" og Anton fra ca. 1880 og deres stedfar Laurs Thomasen Elgaard der kom så ulykkeligt af dage i 1888. Carl havde også tilbage i 1950'erne selv taget en serie billeder af "Sams" og Jensines gård, Engholm, i Tinning, hvor Olga, Birgitte, Nils og Karl Marius blev født. Jeg har suppleret med et par billeder af Engholm fra mine eget arkiv og de er alle tilføjet Fotogalleriet.

Slægtstavle for Olga Pilgaard opdateret og flere billeder        11.01.2006

Siden sidst har jeg haft 'besøg' af Rita Pilgaard Nielsen (gift Poulsen) i Viby, Arne Pilgaard i Hinnerup og "Sussi" (døbt Else) Pilgaard Nielsen (gift Borggaard) i Hasselager. De har alle bidraget med nye oplysninger og rettelser til deres gren af slægten og slægtstavlen for Olga Rasmine Pilgaard er derfor opdateret. Vi tæller indtil videre 99 personer.

Sussi og hendes mor Inger har også været så venlige at låne mig en masse spændende billeder som jeg har scannet og tilføjet Fotogalleriet.

Webstedet er senest opdateret 08. januar 2010